PEM789

Hướng dẫn tải Apk/Anroid

Bước 1

 • Bấm chọn tải Apk/Anroid
 • Mở file PEM789.apk

Bước 2

 • Bật cho phép cài đặt ứng dụng từ nguồn khác
 • Bấm chọn OK
 • Bấm chọn cài đặt

Bước 3

 • Trở về màn hình chính
 • Bấm biểu tượng PEM789 để trải nghiệm

Hướng dẫn tải iPhone/iPad

LƯU Ý HÃY ĐỌC KỸ BƯỚC (1)

LƯU Ý HÃY ĐỌC KỸ BƯỚC (2)

Bước 1

 • (1)TẢI APP VỀ SAU ĐÓ CHỜ TẢI XONG APP TỰ CÀI
 • (2)SAU KHI THẤY APP CÀI XONG
 • (3)ĐÃ HIỆN TRÊN MÀN HÌNH

Bước 2

 • (1)CHÚNG TA BẮT ĐẦU VÀO CÀI ĐẶT
 • (2)BẤM VÀO DÒNG CÀI ĐẶT CHUNG
 • (3)SAU ĐÓ VUỐT XUỐNG DƯỚI CÙNG
 • (4)CHỌN DÒNG QUẢN LÝ VPN&THIẾT BỊ
 • (5)TIẾP THEO CHỌN DÒNG IL&TELECOM.....
 • (6)SAU ĐÓ BẤM TIN CẬY VÀ RA MỞ APP ĐỂ CHƠI